21. 3. 2012

papír



...ručně čerpaný, právě usušený, před vlhčením a lisováním...panenský... 
...spočívá...